Baumit SuperPrimer

Kruntvärv kriitilisele aluspinnale

Väga hea nakkevõimega kruntvärv, vähe- või mitteimavate aluspindade nakke parandamiseks sise- ja välistingimustes, enne krohvide ja tasandussegude kasutamist. Kasutatakse fassaadi, sisepindade ja põrandate kruntimiseks.

  • Kriitiliste aluspindade nakkekrunt

  • Tugev nakkevõime mitteimavate aluspindadega

  • Universaalne

Baumit SuperPrimer