star_border

1 Üldine teave veebisaidi külastajatele

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Seepärast teavitame teid asjakohaste andmekaitsesätete (eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse) kohaselt meie veebisaidi külastuste ajal kogutavate isikuandmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest.

Meie veebisaidi külastamisel töödeldakse või salvestatakse järgmisi andmeid:

 • brauseri tüüp ja versioon;

 • kasutatav operatsioonisüsteem;

 • viitaja URL (varem külastatud lehed);

 • pöörduva arvuti hostinimi (IP-aadress);

 • serveripäringu aeg.

1.1 Andmete töötlemise/avalikustamise eesmärk ja kestus

Kasutame neid andmeid ainult meie veebisaidi välimuse optimeerimiseks ja tõendina ebaseadusliku kasutamise korral ning kustutame need [7] päeva pärast, sest pikemaks säilitusperioodiks puudub seaduslik alus.

Me ei avalikusta teie isikuandmeid. Need edastatakse andmetöötluse eesmärgil sidusettevõttest IT-töötlejale. Mõnel juhul kasutab see teenuseosutaja omakorda alamtöötlejad (nt Google LLC). Andmeid ei avalikustata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamine on vajalik kohtus või riigiasutuses õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Sellisel juhul kustutatakse andmed kohe pärast menetluse lõppu.

1.2 Küpsised

Kasutame veebilehe kasutusmugavuse parandamiseks küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse brauseri abil teie seadmesse. Need ei ole kahjulikud. Mõned küpsised jäävad teie seadmesse, kuni need kustutate. Need võimaldavad meil teie brauseri ära tunda, kui järgmisel korral meie veebisaiti külastate.
Kui te ei soovi seda, saate oma brauseri seada ka nii, et teid teavitatakse küpsiste salvestamisest. Nii saate nende vastuvõtmise üle igal üksikjuhul eraldi otsustada.
Kui küpsised on keelatud, võib meie veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

2 Kontaktivorm

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Seepärast teavitame teid asjakohaste andmekaitsesätete (eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse) kohaselt meievahelise suhtluse käigus kogutavate isikuandmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest.

Kui võtate meiega ühendust, annate meile järgmised andmed, mida seetõttu kogume ja töötleme:

 • nimi;

 • ettevõte ja ametikoht;

 • e-posti aadress;

 • telefoninumber;

 • postiaadress;

 • teema / sõnumi sisu.

Lisaks edastatakse meile automaatselt tehniline teave, kui meie lehti vaadatakse. See hõlmab muu hulgas teavet kasutatud brauseri, operatsioonisüsteemi ning külastuse kuupäeva ja kellaaja kohta. Neid andmeid kasutatakse meie veebisaidi optimeerimiseks.

2.1 Andmete töötlemise/avalikustamise eesmärk ja kestus

Kasutame veebivormi kaudu esitatud andmeid ainult meievahelise suhtluse töötlemise eesmärgil. Andmete kasutamine kontaktiprotsessi lõpuleviimiseks on vajalik ja seega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses õiguspärane (artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja f). Kasutame teie andmeid ainult nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi täitmiseks.
Me ei avalikusta teie isikuandmeid. Need edastatakse andmetöötluse eesmärgil sidusettevõttest IT-töötlejale. Andmeid ei avalikustata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamine on vajalik kohtus või riigiasutuses õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Sellisel juhul kustutatakse andmed kohe pärast menetluse lõppu.

3 MyBaumiti konto loomine

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Seepärast teavitame teid asjakohaste andmekaitsesätete (eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse) kohaselt kliendialal registreerumise käigus kogutavate isikuandmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest.

Registreerumise käigus annate meile järgmised andmed, mida me seetõttu kogume ja töötleme:

 • e-posti aadress;

 • parool;

 • nimi;

 • kliendi kategooria.

Lisaks edastatakse meile automaatselt tehniline teave, kui meie lehti vaadatakse. See hõlmab muu hulgas teavet kasutatud brauseri, operatsioonisüsteemi ning külastuse kuupäeva ja kellaaja kohta. Neid andmeid kasutatakse meie veebisaidi optimeerimiseks.


3.1 Andmete töötlemise/avalikustamise eesmärk ja kestus

Kasutame veebivormi kaudu esitatud andmeid ainult kliendialal registreerumise protsessi lõpuleviimiseks ja seega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses õiguspäraselt (artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja f). Kasutame teie andmeid ainult nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi täitmiseks.
Me ei avalikusta teie isikuandmeid. Need edastatakse andmetöötluse eesmärgil sidusettevõttest IT-töötlejale. Andmeid ei avalikustata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamine on vajalik kohtus või riigiasutuses õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Sellisel juhul kustutatakse andmed kohe pärast menetluse lõppu.

4 Üldine teave

4.1 Andmete turvalisus

Töötleme ja säilitame teie isikuandmeid äärmiselt hoolikalt ning kasutame neid ainult kindlaksmääratud eesmärkidel. Mõistagi järgitakse isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid ja see tagatakse eelkõige sobivate korralduslike ja tehniliste meetmete abil.

4.2 Teie õigused

Teil on igal ajal õigus saada teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid me säilitame. Vastame hea meelega täiendavatele andmekaitseteemalistele küsimustele.
Lisaks on teil õigus nõuda ebatäpse või ebaseaduslikult töödeldud teabe parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, ülekandmist ja blokeerimist ning esitada töötlemisele vastuväiteid.
Palun saatke selline taotlus veebisaidil esitatud e-posti aadressile.
Kui arvate, et töötleme teie isikuandmeid vastuolus andmekaitseseadusega või teie õigust eraelu puutumatusele on rikutud, saate kaebuse esitada ka oma riigi järelevalveasutusele.
Täieliku teabe meie ettevõtte kohta leiate meie veebisaidilt.