Baumit Grund

Immutuskrundi kontsentraat imavale aluspinnale

Kasutatakse tugevasti ja ebaühtlaselt imavate aluspindade imavuse vähendamiseks ja ühtlustamiseks enne põrandatasandussegude, plaatimissegude või hüdroisolatsiooni ning enne kips-, lubitsement- või tsementkrohvide paigaldamist.

  • Aluspinna imavust ühtlustav

  • Universaalne kruntimisvahend

  • Naket parandav

Baumit Grund