Baumit Pre

Nakkekrohv

Tööstuslikult valmistatud tsemendipõhine nakkemört (sisseviskemört) mineraalsetele krohvidele. Nakkemörti kasutatakse krohvi pinnalekandmise lihtsustamiseks, aluspinna veeimavuse ühtlustamiseks ning nakkeomaduste parandamiseks. Masinkrohvimiseks mördipumba ja -pihustiga.

  • Parandab krohvi kontakti aluspinnaga

  • Ühtlustab aluspinna imamisvõimet

  • Sise- ja välistingimustes kasutatav

Baumit Pre