Baumit Ceramic S

Vuugisegu mitteimavatele voordeduskividele

Hüdrofoobne, elastne spetsiaalne vuugimört Baumit CeramicSysteemis kasutatavate mitteimavate voodertuskivide vuukimiseks. Baumit CeramicSystemi sertifitseeritud toode.

  • Mitteimavatele ja siledatele vooderduskividele

  • Elastne

  • Vett tõrjuv

Baumit Ceramic S