Baumit StarTrack
star_border

Baumit StarTrack
SILSi kinnitamine liimiankurga

 • säästab energiat, aega ja raha  
 • tüüblite kohad ei muutu fassadil nähtavaks
 • üks piikuse erineva paksusega soojustusmaterjalile
 • ainulaadne lahendus SILSi lisakinnituseks

VÄLTIGE nähtavaid tüübeldamiskohti fassaadil

Nežiadúce fľaky po kotvách na fasáde

Kui soojustusmaterjal kinnitatakse traditsiooniliste taldriktüüblitega, siis võivad teatud kliimatingimustes tüübelduskohad fassaadil nähtavaks muutuda. Selle vältimiseks kinnitage soojusisolatsioon liimiankrute Baumit StarTrack abil. Tüüblid kinnitatakse enne vahtpolüstüreenist (EPS) soojustusplaatide liimimist aluspinnale. Soojustusplaadid liimitakse alles pärast seda. Seina ja soojustusplaadi vahele luuakse täiuslik liimühendus, mille korral kinnitub liim lisaks aluspinnale ka ümber mehaaniliselt aluspinda kinnitatud liimiankru

Eelised kõigile

 • Ehitaja: ehitaja näeb liimiankru paigaldamisel aluspinda, kuhu ta plaanib tüübli paigaldada. Ta saab valida ka sobiva koha, nii et tüübel aluspinnas püsiks. Paigaldamisel ei kahjustata soojustusmaterjali.

 • Investor: liimiankrud on ühesuguse pikkusega ja nende maksumus ei sõltu soojustusmaterjali paksusest.

 • Kõik: liimtüüblid ei riku soojustuskihi terviklikkust. Maja on soojustusega ideaalselt kaetud, puuduvad külmasillad ning fassaad on kena ja sellel ei tule tüüblite paigalduskohad nähtavale.

Lihtsad reeglid – garanteeritud tulemus

Lepiace kotvy Baumit StarTrack
 • Kontrollige aluspinda. Renoveerimistöödel selgitage välja ka olemasoleva krohvikihi paksus.

 • Valige sobivat tüüpi liimiankur Baumit StarTrack.

 • Kinnitage aluspinda, ettenähtud vahekaugustega, liimiankurud Baumit StarTrack .

 • EPSi paigaldamisel soovitame kasutada liimsegusi Baumit Baumit StarContact või Baumit ProContact.

 • Järgmistes etappides järgige üldiseid paigaldamisjuhiseid.

Kvaliteetne liimsegu on oluline

Ainult kvaliteetse liimsegu kasutamine võimaldab luua StarTracki tüübli ja soojustuse vahel ohutu ja püsiva liite, mis kannab kõik pinged süsteemi pinnalt aluspinnale. Meie soovitus on kasutada võimalikult kvaliteetset liimi, ideaaljuhul StarContacti. Nautige Baumit StarTracki liimtüüblite abil soojustatud külmasildadeta fassaadi muretult pikka aega!