Kuidas renoveerida suure veeimendusvõimega fassaadi?
star_border

Fassaadi renoveerimine – väga imav krohv

Väga imava fassaadi korral on enne lõplikku viimistlust vaja peale kanda krunt.

Kaks sammu uue fassaadini

Enne uue pinnakatte pealekandmist kandke peale kiht spetsiaalset kruntimisvahendit Baumit MultiPrimer ja seejärel uus kvaliteetne fassaadivärv.

1. samm

Silno nasiakavý podklad

Kandke peale kruntimisvahendit Baumit MultiPrimer.

2. samm

Nová fasádna farba

Kandke peale uus fassaadivärv Baumit StarColor, NanoporColor, SilikonColor.

Täpsemad tööjuhised

1. Mida on vaja?

Obnova fasády - silno nasiakavý podklad

Aluspinna imavuse eemaldamiseks on vaja krunti Baumit MultiPrimer, värvirulli, anumat, fassaadirulli või varustust fassaadivärvi masinaga pealekandmiseks.

2. Fassaadi puhastamine

Vyčistenie fasády

Fassaadi pind peab olema tasane ja ühtne, vetikate ja pragudeta. Harjake tolmune ja määrdunud fassaad või puhastage survepesuriga. Eemaldage kooruvad osad. Kui fassaadil on endiselt muid puudusi, tuleb need kõigepealt kõrvaldada.

3. Krunt

Základn náter, hĺbkový základ

Olenevalt krohvi imavusest lahjendage krunt veega vahekorras 1:1 kuni 1:5 ja segage korralikult.

4. Toote pealekandmine

Penetrácia na silno nasiakavý podklad

Kandke krunt peale pintsli, rulli või pihustiga. Mitme kihi pealekandmise korral kandke alati kuivale kihile. Kuivamisaeg enne järgmise pinnakatte pealekandmist on vähemalt 12 tundi.

5. Uus fassaadivärv

Nová fasádna farba

Kandke puhtale fassaadile kaks kihti kvaliteetset fassaadivärvi. Esimene kiht tuleb peale kanda 10–15% ulatuses veega lahjendatult. Pärast vähemalt 12 tunni möödumist kandke vajaduse korral peale üks kuni kaks kihti fassaadivärvi. Iga kihi vahe peab olema vähemalt 4 tundi.

6. Fassaadi pihustiga värvimine

Striekanie fasádnej farby

Baumiti fassaadivärvi võib peale kanda ka kõrgsurve-värvipritsiga. See võimaldab fassaadivärvi ka suurtele pindadele kiiresti ja ühtlaselt peale kanda.

Baumiti tooted

Õppevideo