Estonia

star_border

Kindel, tugev ja soojustav

  • täiusliku koostisega homogeenne segu
  • kontrollitud kvaliteet ja usaldusväärsus
  • säästab aega ja raha

Müüri- ja välisseinamört

Müürimört Baumit Mauermörtel on tehases valmis segatud ja funktsioneeriva müüritise oluline osa. Tänu erinevatele survetugevustele ja osaliselt soojustavale võimele saab seda kasutada mitmel eesmärgil.

Säästab aega ja raha 

Et müürimört Baumit Mauermörtel on juba tehases valmis segatud, ei pea seda ehitusplatsil käsitsi segama ning ehitusprojekti elluviimine on kiirem ja soodsam.

Kontrollitud kvaliteet tagab usaldusväärsuse 
Müürimört Baumit Mauermörtel on valmistatud ja kontrollitud eriti hoolikalt. Neid kontrollimisi ei tehta mitte üksnes tehases, vaid ka sõltumatutes tehasevälistes katseasutustes. Lõppkokkuvõttes oleneb kogu hoone stabiilsus muu hulgas ka müürimördi kvaliteedist.

Täiusliku koostisega homogeenne segu 
Müürimördi Baumit Mauermörtel püsiv kvaliteet on tagatud üksnes standardiseeritud protsesside ja absoluutselt usaldusväärse koostise kasutamisega. Mördid homogeniseeritakse enne tarbijale saatmist täielikult. Seetõttu ületab tehases valmistatud Baumit Mauermörtel oma omadustelt kõiki ehitusplatsil valmistatud segusid.

Kõikideks juhtudeks 
Müürimördi tähtsaim ülesanne on tugev nakkumine müürikiviga. Lisaks on sel veel hulgaliselt olulisi funktsioone, nagu kaitse niiskuse eest, soojustus, heliisolatsioon ja tuletõke.

Spetsialistid igaks elujuhtumiks – vuukimine, täitmine, valamine

Vuugisegud ja erimördid

Hüdrofoobsed spetsiaalsed vuugisegud nähtaval ja varjatud müüritise ning klinkri soojustussüsteemi vuukimiseks.